Vývoj

Ak máte tovar, ktorý chcete transportovať do iných zemí, ale nemáte obal a skúsenosti s ich vývojom, v takom prípade náš tím v oblasti vývoja na základe špecifikácie tovaru vypracuje kompletný technický návrh s výkresovou dokumentáciou a fotodokumentáciou v prípade potreby s viacerými variantmi uloženia a kontrolou kvality pre expedíciu.

Optimalizácia

Naše dlhoročné skúsenosti, odborný prístup a kvalita našej práce nám pomáha rozvíjať možnosti prepravy tovaru, preto už nemusíte hľadať riešenia, my Vám ponúkneme naše. Ponúkame Vám zjednodušenie obalov a ich konštrukcií, zmenu používaných materiálov, zjednodušenie alebo zefektívnenie logistického procesu v dodávkach tovaru, optimalizáciu technologického procesu balenia a expedície.

Testy

Pri každej novej zákazke pred spustením výroby realizujeme výrobu prototypu a následne vykonávame aj testy, ktoré musia zodpovedať technickým požiadavkám z výkresovej dokumentácie. Zaručujeme dodržanie vysokej kvality. Výroba obalov je riadne certifikovaná podľa ISO 9001:2000, predovšetkým za použitia kvalitného ihličnatého reziva a veľkoplošných materiálov (preglejka, OSB, a iné). Okrem certifikátu ISO firma disponuje potrebnými certifikátmi pre výrobu podľa IPPC štandardu.

Výroba

Ponúkame Vám štandardné postupy výroby a prípravy materiálu podľa výkresu, montáž podľa fotodokumentácie, kontrolu kvality pred expedíciou. Naša prevádzka funguje na princípe automatickej kontinuálnej výroby stredných a väčších sérií paliet ale aj malosériových dodavok vyrábaných v šablónach. Taktiež ponúkame sušené a ošetrené rezivo podľa normy ISPM ST. 15 a ST. 18. Súčasťou je taktiež skladovanie hotových výrobkov, ochrana hotových výrobkov pred vplyvom počasia, logistické umiestnenie v priestore, nakládka a dopravné prostriedky.

Logistické riešenia

Sme spoľahlivým a stabilným partnerom pri logistických riešeniach obalových materiálov. Sme schopní zabezpečiť dodávky podľa presne stanovenej časovej dispozície (just in time) ako aj outsourcing skladového hospodárstva obalových materiálov. Disponujeme taktiež konsignačným skladom - príprava obalového materiálu na vlastný sklad.

Ekológia

Spolocnost Forwood s.r.o. aplikuje pri výrobe svojich produktov primárne obnovitelné zdroje ako aj princíp znovupoužitia, recyklácie a opravy poškodenych obalov. Naša výroba je taktiež prispôsobená na znižovanie CO2 emisii ako aj na dodržiavanie noriem EN ISO 14001:2015